merve keser

 

Uzm. Klnk. Psk. & Psikoterapist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAKKINDA

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nden  2011 yılında mezun olmuştur.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Klinik Psikoloji Master Programını bitirmiştir. Evli ve iki çocuk annesidir.

PAREM'de danışan görmekte ve idari koordinatörlük görevini sürdürmektedir.

 

 

Aldığı Eğitimler:

* Prof. Dr. Mustafa BİLİCİ,  Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Eğitimi

* Prof. Dr. Mustafa BİLİCİ,  Yetişkin Psikopatolojisi Eğitimi

* Yrd. Doç. Dr. Volkan KOÇ,  Bilişsel Psikoloji Eğitimi

* Dr. Fatma Yaşar Ekinci,  Aile ve Çift Terapisi Eğitimi

* Dr. Öğr. Üyesi Bilge PARLAKOĞLU,  Travma Psikolojis

* Uzm. Psk. Dan. Kudret Eren YAVUZ, Çocuk Psikolojisi ve Çocukta Davranış Yönetimi

* Uzm. Psk. Dan. Kudret Eren YAVUZ, Kişisel Bütünlük Eğitimi

* Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR,  Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

  • Bilişsel Terapinin Kuram ve Temel İlkeleri,
  • Bilişsel Davranışçı Kişilik Kuramı,
  • Depresyon,
  • Panik Bozukluk,
  • Özgül Fobi,
  • Obsesif Kompulsif Bozukluk,
  • Sosyal Fobi,
  • Sınav Anksiyetesi,
  • Yaygın Anksiyete Bozukluğu,
  • Somataform Bozuklukların Bilişsel Davranışçı Terapileri

 

Katıldığı Konferanslar:

Prof.Dr. Ramazan ARI — Çocuklarda Davranış Yönetimi

Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK — Çocuklarda Dürtüsellik

Prof.Dr. Kültegin ÖGEL — Bağımlılık sorununa yaklaşımda yanlış inançlarımız

Prof.Dr. A. Tamer AKER — ”Travmatik Streste Yaşantiya Dayali Davranişçi Yaklaşimlar”

Prof.Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK — Yaşamla Dans

Prof.Dr. Turan AKBAŞ — Sistemik Kuram Ve Düşünsel Temelleri: Psikoterapide Postmodern Bir Paradigma

Prof.Dr. Ahmet KONROT— Be-Be-Ben De Varim, Öğretmenim…

Prof. Dr. Acar BALTAŞ — 21, Yüzyilin İkinci Çeyreğinde İhtiyaç Duyulacak Yetkinlikler

Prof.Dr. Erdinç ÖZTÜRK — Kuşaklararası Travma Geçişi Ekseninde Narsizim ve Dissosiyasyon

Prof. Dr. İbrahim Halil DİKEN — Erken Çocuklukta Müdahalede Etkili Bir Uygulama: Evde, Okulda, Oyun Parkında, Alışverişte, Her yerde doğal öğretim

Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ — Akran-Arabuluculuk” Eğitiminin ve Uygulamalarının Öğrenci Davranışlarındaki Dönüştürücü Etkisi

Prof.Dr. Fatma Ebru İKİZ — Gelişim Paradoksu

Prof. Dr. Ali ERYILMAZ — Psikolojide Mutluluğu Artırma Stratejileri

Doç.Dr. Könül MEMMEDOVA — Aile ve Sistem Dizilimi

Doç.Dr. Armağan KÖSEOĞLU — Psiko-pedagojik Açıdan Çocuk Resmi

Doç. Dr. Aslı Bugay SÖKMEZ — Kendinle Barışmanın Yolu: Kendini Affetme

Doç.Dr. Bilge UZUN — Mindfulness: Okulda, Evde, Zirvede

Doç. Dr. Tayfun DOĞAN — İnsanın Anlam Arayışı

Dr. Tahir ÖZAKKAŞ — Psikolojik Danışmanlığa Bütüncül Yaklaşım

Dr. Ayhan ERBAY — Adli Süreçlerde Psikolojik Danışmanlık

Uzm. Psk.Dan. Mehmet TEBER — Çocuğa Oyunla Yardım

Uzm. Psk. Zeynep Selvili ÇARMIKLI — Öz Şefkat: Kendimizle Dost Olma Becerisi

Uzm. Klnk. Psk. Mehmet DİNÇ — Erken Çocuklukta İrade Eğitimi

Uzm.Psk.Dan. Mehmet Hilmi EREN — Türkiye’de Ev Okulu Sistemleri

Uzm.Psk. Tarık SOLMUŞ — “Bebeklikten Yetişkinliğe Türkiye’de Bağlan(a)ma(ma): Uygulamacıları Neler Bekliyor? Neler Yapılabilir?”

Uzm.Psk.Dan. Deniz ALTINAY — “ Psikodramada Geleceği Yaşama- Keşif ve Hazırlık”

Uzm. Psk. NEŞE KARABEKİR — Bağlanma ve Doğum Anı Herşeyi Belirler mi ?

Uzm. Klnk. Psk. Mehmet DİNÇ — İnternet Bağımlılığı