ASLI BAKIRTAŞ

Uzman Psikolog 

 

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

 

2011-  2013             İstanbul Ticaret üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans

2003 - 2007             Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji bölümü

 

 

ÇALIŞMA ALANLARI 

 

Çocuk-Ergen Terapisi, Yetişkin Terapisi, Aile Danışmanlığı

 

 

STAJ

 

2007-2008              Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

2008-2009               Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi-Çocuk Ergen Psikiyatrisi


 

 

Eğitim ve Sertifikalar

 

 

2022                       EMDR 2. DÜZEY TERAPİ EĞİTİMİ

2021                       EMDR 1.DÜZEY TERAPİ EĞİTİMİ

2021                       İÇSEL AİLE SİSTEMLERİ TERAPİSİ

2021                       KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ(ACT)

2021                       ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ

2020                        ÇİFT TERAPİSİ(İLİŞKİ PUSULASI)  EĞİTİMİ

2020                        KISA SÜRELİ ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ

2019                        SHM’DE ÇALIŞANM MESLEK EEMANLARINA YÖNELİK TRAVMA VE PSİKOSOSYAL    

                                MÜDAHALE EĞİTİMİ

2019                         TOPLUM RUH SAĞLIĞI KONGRESİ

2016                        ÇOCUKLARDA BDT UYGULAMALARI EĞİTİMİ

2016                        PROJEKTİF TESTLER (CAT, TAT, LOİSA DUSS) EĞİTİMİ

2016                        ÖLÜM VE YAS TERAPİSİ EĞİTİMİ

2015                         BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ

2012                         SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOJİNİN TIBBİ UYGULAMALARI YETKİ BELGESİ

2012                        AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

2008                         DENVER II GELİŞİM TESTİ

2010                         ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ

2010                         BİLİŞSEL VE DAVRANIŞÇI AÇIDAN SINAV KAYGISIYLA BAŞAÇIKMA YOLLARI

2010                         WİSC-R ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA TESTİ