ABDULLAH KESER

Uzm. Psk. Dan. & Pedagog -

Aile Danışmanı

 

ÇALIŞMA ALANLARI 

 

Çocuk-Ergen, Yetişkin, Aile Danışmanlığı

 

 

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nden  2011 yılında mezun olmuştur.

Medeniyet Üniversitesi Aile danışmanlığı Yüksek Lisans Programını bitirmiştir.

2017 yılında PAREM, Psikoloji Analiz ve Rehberlik Merkezi'nin kuruculuğuna öncülük etmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

PAREM'de danışan görmekte ve genel koordinatörlük görevini sürdürmektedir.

 

 

ALDIĞI EĞİTİMLER

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Aile Danışmanlığı Eğitimi Kapsamında:

  • Psikolojik Danışma Kuramları: Psikanalitik Terapi, Transaksiyonel Analiz, İnsan İlişkileri ve İletişim - Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz
  • Dönemlere Göre Çocukla İletişim, Etkili Anne Baba Olmak, Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri - Dr. Seher Merve ERUS
  • Aile Danışmanlığı Kuramları: Yapısal, Yaşantısal ve Stratejik Aile Terapisi - Öğr. Gör. Erdem TÜFEKÇİ
  • Psikolojik Travmalar, Çocuk İhmali ve İstismarı, Cinsel İstismar, Kadına Yönelik Şiddet, Parafili - Dr. H. Bahadır YÜCE
  • Sosyal Hizmet Uygulamaları - Doç. Dr. Taner ARTAN
  • Saglıklı Aile, Sağlıklı Evlilik - Uzm. Psk. & Aile Dan. Cansu SEFER
  • Psikopatoloji: Cinsel Bozukluklar, Yeme Bozuklukları - Öğr. Gör. Uğur DALAN

 

Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Oyun Terapisi Eğitimi Kapsamında:

  • Oyun Terapisi Eğitimi - Dr. Cengiz ÇELİK
  • Kum Terapisi Eğitimi - Dr. Cengiz ÇELİK
  • Olumlu Davranışşal Destek Planı Eğitimi, ODD - Dr. Cengiz ÇELİK

 

Moxo Türkiye: Moxo d-Cpt Dikkat Değerlendirme Testi

PDR Merkezi: Wısc-r 6-16 Yaş Zeka Testi Eğitimi

Ruh Sağlığı Derneği: Objektif ve Projektif Testler Eğitimi ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Luisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Gesell Gelişim Testi, Good Enough Haris Bir İnsan Çiz Testi, Metropolitan Okul OLgunlığu Testi )

UNICEF : Travma Sonrası Normal Tepkiler - Psikoeğitim

 

KATILDIĞI KONFERANSLAR ve SEMİNERLER

Prof.Dr. Ramazan ARI — Çocuklarda Davranış Yönetimi

Prof. Dr. Mücahit Öztürk — Çocuklarda Dürtüsellik

Prof.Dr. Kültegin ÖGEL — Bağımlılık sorununa yaklaşımda yanlış inançlarımız

Prof.Dr. A. Tamer Aker — ”Travmatik Streste Yaşantiya Dayali Davranişçi Yaklaşimlar”

Prof. Dr. Mücahit Öztürk — Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 

Prof.Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK — Yaşamla Dans

Prof.Dr. Turan Akbaş — Sistemik Kuram Ve Düşünsel Temelleri: Psikoterapide Postmodern Bir Paradigma

Prof.Dr. Ahmet Konrot — Be-Be-Ben De Varim, Öğretmenim…

Prof. Dr. Mücahit Öztürk — Çocuk Psikiyatrisine Giriş

Prof. Dr. Acar Baltaş — 21, Yüzyilin İkinci Çeyreğinde İhtiyaç Duyulacak Yetkinlikler

Prof.Dr. Erdinç ÖZTÜRK — Kuşaklararası Travma Geçişi Ekseninde Narsizim ve Dissosiyasyon

Prof. Dr. İbrahim Halil DİKEN — Erken Çocuklukta Müdahalede Etkili Bir Uygulama: Evde, Okulda, Oyun Parkında, Alışverişte, Her yerde doğal öğretim

Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ — Akran-Arabuluculuk” Eğitiminin ve Uygulamalarının Öğrenci Davranışlarındaki Dönüştürücü Etkisi

Prof.Dr. Fatma Ebru İKİZ — Gelişim Paradoksu

Prof. Dr. Mücahit Öztürk — Çocuklarda Davranış Bozukluğu

Prof. Dr. Ali ERYILMAZ — Psikolojide Mutluluğu Artırma Stratejileri

Doç.Dr. Könül MEMMEDOVA — Aile ve Sistem Dizilimi

Doç.Dr. Armağan KÖSEOĞLU — Psiko-pedagojik Açıdan Çocuk Resmi

Doç. Dr. Aslı Bugay SÖKMEZ — Kendinle Barışmanın Yolu: Kendini Affetme

Doç.Dr. Bilge UZUN — Mindfulness: Okulda, Evde, Zirvede

Doç. Dr. Tayfun DOĞAN — İnsanın Anlam Arayışı

Dr. Tahir ÖZAKKAŞ — Psikolojik Danışmanlığa Bütüncül Yaklaşım

Dr. Ayhan ERBAY — Adli Süreçlerde Psikolojik Danışmanlık

Dr. Nurşen ŞİRİN — Çekirdek Oluş 

Uzm. Psk. Reyhan Nuray DUMAN — Şema Terapisi

Uzm. Klnk. Psk. Azim Şengül — Aile Terapisi Süpervizyon

Uzm. Psk.Dan. Mehmet TEBER — Çocuğa Oyunla Yardım

Uzm. Psk. Zeynep Selvili Çarmıklı — Öz Şefkat: Kendimizle Dost Olma Becerisi

Uzm.Psk.Dan. Mehmet Hilmi EREN — Türkiye’de Ev Okulu Sistemleri

Uzm.Psk. Tarık SOLMUŞ — “Bebeklikten Yetişkinliğe Türkiye’de Bağlan(a)ma(ma): Uygulamacıları Neler Bekliyor? Neler Yapılabilir?”

Uzm.Psk.Dan. Deniz ALTINAY — “ Psikodramada Geleceği Yaşama- Keşif ve Hazırlık”

Uzm. Psk. NEŞE KARABEKİR — Bağlanma ve Doğum Anı Herşeyi Belirler mi ?